FIRMA

DM Qualitas Sp. z o.o. powstała w wyniku połączenia wiedzy i kapitału konsultantów rynku Wielkopolski. Dziś, w wyniku kilkuletniego rozwoju, obejmujemy swoim zasięgiem obszar całego kraju. Zajmujemy się doradztwem gospodarczym dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie systemów zarządzania oraz pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej dla finansowania wzrostu i inwestycji.

Naszą firmę tworzą ludzie – zespół konsultantów, którzy w relacjach z Klientami są partnerami. Każdy z naszych konsultantów ma praktyczne doświadczenie biznesowe, a nasze doradztwo opieramy na wiedzy i kompetencjach.

Nasza rzetelność zyskała uznanie Klientów, z którymi budujemy długofalowe relacje. Nie zależy nam na szybkim zysku; pragniemy tworzenia wieloletnich, partnerskich więzi opartych na wzajemnym zaufaniu.

Jesteśmy beneficjentem pomocy Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualnie realizujemy dwa projekty, które otrzymują dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie tych projektów pochodzi także z budżetu państwa w ramach działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

Link do logo Programu ZPORR: logo ZPORR
Link do logo Unii Europejskiej: logo UE